Đặc Sắc[Đặc sắc] Hệ Thống Thầy Trò

[Đặc sắc] Hệ Thống Thầy Trò

24/11

 

【Đặc sắc】Hệ Thống Thầy Trò

 

Không thầy đố mầy làm nên

Dũng Sĩ  thân mến!

Để trải qua cuộc trùng sinh Đại Lục mới thì không thể thiếu những anh hùng đi trước trở thành thầy, là người dẵn dắt và hỗ trợ anh em trở thành những Dũng Sĩ tài ba nhất.

 

  • Trở thành Thầy trò cần tăng độ Thiện Cảm
  • Có thể Tặng Hoa, Nâng Chén cùng bạn bè tổ đội tham gia PB để tăng Độ Thiện Cảm
  • Độ Thiện Cảm càng cao khi tổ dội tham gia PB nhận càng nhiều Buff EXP

 

1. Trò của tôi:

  • Cấp độ yêu cầu: Không yêu cầu cấp độ nhưng cần phải có khoảng cách nhỏ hơn ít nhất 1 cấp so với thầy

 

 

2. Thầy của tôi:

  • Cấp độ yêu cầu: Từ Level 59 trở lên và lớn hơn học trò ít nhất 1 cấp
  • Có thể nhận tối đa 5 học trò

 

 

Thân ái!

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ